IBS og STS hjelper til i flyktingkatastrofen

Akkurat nå er det en flyktningkrise i Europa. Over 100 000 mennesker på flukt fra krig har i år kommet til Hellas i skrøpelige båter over Middelhavet. UNHCR er på plass i Hellas og hjelper regjering med å håndtere krisen samt dele ut nødhjelp til menneskene som kommer.

Vi på IBS er blitt sterkt berørte av hvordan flyktningene rundt Middelhavet har det. IBS er en del av STS Student Travel Schools som i 57 år har arbeidet for økt forståelse mellom mennesker på tvers av landegrenser. Det kommer derfor naturlig for oss å bidra med hjelp i denne vanskelige situasjonen.

Så vi kan ikke bare stå på sidelinjen mens denne store humanitære katastrofen vokser blant flyktningene ved Middelhavet. STS Student Travel School donerer derfor 1 000 kroner for hvert år som vi hittil har arbeidet for å bygge bro over språkbarrierer. Disse pengere går til UNCHR som har kjempet like lenge for å hjelpe mennesker i nød. Vi lover også å arbeide videre med kulturell utveksling og økt språkforståelse.

UNHCR er FNs flyktningsorgan og har oppdraget med å forsvare flyktningenes rettigheter og sikre deres velbefinnende. Når er flyktningkrise inntreffer er det UNHCR som er først på plass og tilbyr nødhjelper, som mat, vann og tak over hodet.

Du kan også hjelpe til! Her kan du donere penger UNHCRs nødarbeid i Hellas.

 

Foto: UNHCR, Andrew McConnell

Malin Bergström
Malin

Malin har studert Journalism & PR-program i Washington DC med IBS, samt gått på språkskole i Nice, Frankrike med STS. Å daglig få være med å inspirere andre til å studere i utlandet ligger derfor nært hjerte.

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!