Juss

Mange vil studere juss i utlandet. Jusstudier omhandler lover og regler som bygger og styrer vårt samfunn. Det er en bra erfaring å ha et internasjonalt perspektiv på fagområdet, men det finnes noen ting du skal tenke på når du velger internasjonale jusstudier. Vi hjelper deg å finne det rette studiet!

Hva som gjelder i ulike land er forskjellig, derfor skal du være nøye når du velger dine jussfag. Det du studerer i for eksempel USA kan du ikke alltid bruke i Norge, ettersom vi har ulike regelverk i de forskjellige landene. Et internasjonalt perspektiv er allikevel noe som spisser din CV og gir deg et forsprang i arbeidsmarkedet.

Er du interessert i arbeidsrett, skatterett, familierett eller miljørett? Tenk over hvilket område du vil jobbe med og velg fag etter din egen interesse. Mange skoler tilbyr fag i International Law, noe som er fag spesielt tilpasset for internasjonalt arbeid.

Etter du har avsluttet dine utenlandsstudier i juss har du mange veier å gå. Du kan for eksempel jobbe som jurist, konsulent, advokat, dommer, politisjef eller notarius. Jusstudier kan også komplementere andre utdanninger og fagområder. Hvis du  for eksempel ønsker å starte ditt eget selskap kan det være bra å ha mer kunnskap om hvilke lover og regler som finnes på tvers av landegrenser. Uansett hva du studerer, om det foto, business eller samfunnsfag vil kunnskapet om jussfaget alltid være et pluss.

 

For mer informasjon send inn en interessemelding eller møt oss på inspirasjonsmøter!

Country (id:26): USA
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England
Country (id:39): Australia
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England
Country (id:55): New Zealand
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England
Country (id:65): England
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England
Country (id:9448): Skottland
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England
Country (id:251): Italia
Education (id: 9077): IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 7904): Criminal Justice, Keiser University
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 4818): Criminal Justice, Fisher College
Meta country (id: 26): USA
Education (id: 1098): Law, BPP University
Meta country (id: 65): England

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!