IBS Select: Airport Management, Broward College

SemesterProgramstartSøk senest
Høst 201701/08 2017
15/05 2017

Flyplasser er ofte fylt med forventning og glede, men det ligger mye strategisk arbeid bak for at flyplassen skal fungere og være en sikker på plass for alle ansatte og reisende. Vil du lære mer om dette? Ta en associategrad, som inkluderer et ettårig certificate, innen Airport Management på Broward College.

Hva innebærer et studie i AirportManagement?

Flyplasser over hele verden ser ulike ut, men uansett størrelse har de til felles at det er mange strategiske avgjørelser som ligger bak design og utforming. I løpet av denne spesiallrettede utdanningen på Broward College lærer du deg mer om det daglige arbeidet på en flyplass, og i stor grad gjennom et sikkerhetsperspektiv. Du kommer blant annet til å undersøke årsaker til flyulykker, påvirkningen av den menneskelige faktoren, farlig materiell, flysikkerhet på bakken, passasjersikkerhet og også få et overblikk over alle de ulike delene som utgjør arbeidet på en flyplass.

Hva kan du gjøre etter endt utdanning?

Dette sertifikatet og graden fra Broward College er for deg som vil ha flyplassen som arbeidsplass. Kanskje oppdager du at noen fag er spesielt interessante og velger å videreutdanne deg for å få spisskompetanse. Dette kreves ofte om du vil jobbe som for eksempel flytekniker eller flyleder. Andre eksempler på yrker kan være flyplasskontrollør eller flyplassjef.

Eksempel på fag

Det er viktig å merke seg at om du ønsker et semester eller årsstudium med støtte fra Lånekassen må du ta fag på 2000-nivå (andreårsnivå) eller over. Noen av fagene innen dette fagområdet vil være på 1000-nivå (førsteårsnivå), og noen på 2000-nivå vil ha krav om at du har tatt fag på 1000-nivå tidligere (såkalte pre-requisites). Det betyr at om du vil være helt sikker på at du kan akkurat de fagene du ønsker er det ofte lurt å vurdere en toårig associategrad i stedet for årsstudium. Da vil du kunne ta fag på 100-nivå og får støtte av Lånekassen. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.

 • Airport Planning and Design Dette er et introduksjonsfag til hvordan flyplasser er utformet og hvordan de uvikles. I løpet av studiet analyserer du blant annet design av start- og landingsbaner, fasiliteter i terminalen og hvordan parkeringer og veisystem utformes baser på flyplassens forventede kapasitet.Du kommer også til å lære deg mer om hvordan man utvikler eksisterende flyplasser og hvilke konsekvenser planlegging og design kan ha på miljøet.
 • Aviation Safety Det mest tungtveiende målet med dette faget er å utvikle din forståelse for flysikkerhet. Klassen din kommer til å analysere mulige årsaker til utvalgte flyulykker og undersøke faktorer som menneskelig feil, høy trafikk på rullebanen, vær, luftkollisjoner, mekaniske feil og problemer med vedlikehold. Du kommer også til å lære mye om institusjonene som arbeider med flysikkerhet.
 • Airport and Airline Security Dette faget introduserer lover og regler som gjelder for flyplasser og flyseelskap. Du kommer til å gå dypt inn i utvalgte lover som diskutere blant annet historisk perspektiv og hendelser som ledet frem til det sikkerhetsarbeidet som regjerer i dag. I løpet av faget introduserer du også til diskusjoner omkring terrorisme, motiv, masseødeleggelsesvåpen og trusler mot flyplasser.
 • Airport Management Dette faget gir deg omfattende kunnskap om ledelsesarbeider på flyplasser og teoriene som ligger bak planlegging og konstruksjon. Du får innsikt i viktige faktorer som styrer utviklingen av en flyplass, slik som størrelse og forventet trafikkvolum, designspørsmål, krav om beliggenhet og gjeldende lovgivning. Faget tar også opp sosioøkonomiske effekter flyplasser kan ha på samfunnet i nærheten.
 • Aviation Law and Regulations Her studerer du lover og regler som gjelder blant annet luftrom og lydnivå for flyplasser og flyselskap. Du for også kunnskap om hvordan jobb med og mot disse lovene i praksis.
 • Business Ethics Her lærer du deg å oppdage, forstå og løse etiske problem som man møter i moderne organisasjoner. Du får lære deg om den historiske utviklinge av etisk filosofi, se på ulike etiske dilemma og øve på å løse disse gjennom resonnering og etiske perspektiv. I løpet av studiet utvikler du din logiske sans og lærer deg å ta hensyn til behov som berører individ, organisasjoner og samfunnet som helhet.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført IBS-intervju
 • Engelsk karaktersnitt på minst 4

Pakkepris og studiestøtte

ProgramstartProgramtypeProgramavgift (NOK)Lånekassen (NOK)*
Høst 2017Semesterstudier112 400107 600
Høst 2017Årsstudier159 800215 200

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

DETTE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

 • Skoleavgift (heltidsstudier)
 • Studieveiledning
 • Søknadsveiledning
 • Hjelp til visum
 • Hjelp til Lånekassesøknaden
 • Innkvartering i dobbeltrom første semester/quarter
 • Introduksjonsdager på skolen
 • IBS-representant på plass
 • Støtte under studietiden
 • Karakterer fra lærestedet
 • Diplom fra IBS
 • ANSA-medlemskap

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!