Applied Psychology, Antioch University

SemesterProgramstartSøk senest
Sommer 201605/07 2017
30/04 2017
Høst 201703/10 2017
31/07 2017
Vinter 201803/01 2018
15/10 2017

HVORFOR SKAL DU STUDERE PSYKOLOGI VED ANTIOCH?

Psykologiutdanningen på Antioch passer for deg som vil fordype deg innen feltet mental helse gjennom å studere psykologisk teori og metode. Etter tre års studier oppnår du en bachelor’s degree i Applied Psychology. Når du velger å studere psykologi ved Antioch University får du undersøke ulike teorier med utgangspunkt i historiske, politiske og sosiale perspektiv.

HVA KAN DU GJØRE ETTER endt utdanning?

Gjennom teoretiske studier lærer du deg blant annet saksbehandling og grunnleggende rådgiving. Du får også grunnleggende kunnskap om prosessen omkring henvisninger. Utdanningen gir deg forståelse for hvordan psykologi gjennomsyrer flere ulike disipliner, og gir deg på den måten mulighet til å jobbe med spørsmål som berører mental helse innen flere felt i arbeidslivet. Se fagbeskrivelser under.

eksempler på klasser

Counseling Theory & Coaching Technique
Dette faget undersøker grunnleggende og nødvendige teknikker for deg ønsker å jobbe som rådgiver. Du lærer deg å benytte deg av disse, og øver på å utvikle relasjoner gjennomsyret av varme, respekt, ærlighet og empati. Fokus ligger på hvordan man tilpasser egen oppførsel etter klientens forutsetninger.

Theories Of Personality
Målet med dette faget er å øke din forståelse for ulike teorier omkring menneskers personlighet. Et komparativt studium av flere teorier bidrar til at du lettere får et helhetsbilde. Mot slutten av faget skal du selv utvikle en teori basert på det du har lært.

Community Psychology & Social Change
Dette faget tar for seg psykologisk teori og forskning i en større sosial sammenheng. Emner som blir berørte er blant annet hvordan sosiale, politiske og økonomiske krefter påvirker individer samt hvordan mennesker håndterer miljørelatert stress. Du studerer også teorier og strategier med tanke på forebyggende arbeid innenfor mental helse.

Principles Of Group Counseling
I dette faget jobber man med teorier og forskning relatert til psykologisk gruppebehandling. Hovedfokuset ligger på psykologisk/psykoterapeutisk gruppebehandling, sosial støtte og psykoedukasjon, der klienten får mulighet til å lære mer om eget sykdomsbilde. Du får lære mer om rollesammensetning i en gruppe, og hvordan man kan håndtere ulike situasjoner som oppstår i gruppetimer.

Positive Psychology
Positiv psykologi er et vitenskapelig område som er fundert på teorien om at mennesket ønsker et meningsfullt liv, og vil gjøre det beste ut av sin livssituasjon. Grunntanken kretser omkring tre områder som du får utforske: positive følelser, positive egenskaper og positive vaner.

OPPTAKSKRAV

 • Generell studiekompetanse
 • IBS-intervju
 • Karakteren 4 eller høyere i engelsk, eventuelt TOEFL/IELTS

PROGAMAVGIFT OG STUDIESTØTTE

ProgramstartProgramtypeProgramavgift (NOK)Lånekassen (NOK)*
Sommer 2016Studieår/tre quartersstudier224 600247 700
Høst 2017Studieår/tre quartersstudier224 600247 700
Vinter 2018Studieår/tre quartersstudier224 600247 700

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

DETTE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

 • Skoleavgift (heltidsstudier)
 • Studieveiledning
 • Søknadsveiledning
 • Hjelp til visum
 • Hjelp til Lånekassesøknaden
 • Innkvartering i dobbeltrom første quarter
 • Introduksjonsdager på skolen
 • IBS-representant på plass
 • Støtte under studietiden
 • Karakterer fra lærestedet
 • Diplom fra IBS
 • ANSA-medlemskap

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!