IBS Select: Business Management, Broward College

SemesterProgramstartSøk senest
Høst 201701/08 2017
15/05 2017

Et ettårig eller toårig studie innen Business Management på Broward College passer perfekt for deg som vil ha en lederposisjon i en mindre bedrift, eller kanskje drive din egen virksomhet. Utdanningen kan også komplementer tidligere erfaring fra businessverden. På ett år kan du også få er certificate i Business Management – noe som ser veldig bra ut på CV’en!

Hvorfor skal du studere Business Management?

Når du studerer Business Management får du innblikk i mange ulike deler av bedriftsvirksomhet og ledelse. For å være en god leder er det en forutsetning at du ha forståelse for hva alle delene av bedriften er, og hvordan samspillet mellom disse fungerer. Slik kan du skape en fremgangsrik bedrift. Dette studiet inneholder blant annet fag innen ledelse, kommunikasjon på arbeidsplassen, mikro- og makroøkonomi og salg.

Hva kan du gjøre etter endt utdanning

Siden business er et veldig bredt emneområde er mulighetene dine etter endte studier mange. Enten så søker du jobb eller fortsetter å studere for å ta en hel bachelorgrad. Mange som studerer Business Management har som mål å selv sitte i lederstolen en dag, enten i en allerede eksisterende bedrift eller i noe eget.

Eksempel på fag

Det er viktig å merke seg at om du ønsker et semester eller årsstudium med støtte fra Lånekassen må du ta fag på 2000-nivå (andreårsnivå) eller over. Noen av fagene innen dette fagområdet vil være på 1000-nivå (førsteårsnivå), og noen på 2000-nivå vil ha krav om at du har tatt fag på 1000-nivå tidligere (såkalte pre-requisites). Det betyr at om du vil være helt sikker på at du kan akkurat de fagene du ønsker er det ofte lurt å vurdere en toårig associategrad i stedet for årsstudium. Da vil du kunne ta fag på 100-nivå og får støtte av Lånekassen. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.

 • Communication in the Workforce Dette faget fokuserer på hvordan kommunisere effektivt. Du må analysere, planlegge, lede og gjennomføre både skriftlige og muntlige presentasjoner og forbedre dine evner til å produsere og tilpasse businessdokument.
 • Introduction to Public Speaking I løpet av dette faget får du øve praktisk på å prate foran en folkemengde i profesjonelle og arbeidsrelaterte situasjoner. Faget inneholder blant annet analyse av publikum, hvordan håndtere nervøsitet, kritisk lytting og forberede og fremføre taler og tekster i ulike kulturelle sammenhenger.
 • Principles of Macroeconomics Dette introduksjonsfaget i makrøkonomi går gjennom grunnleggende økonomiske problemstillinger, slik som økonomiske problem ved arbeidsledighet og inflasjon. Du får blant innsikt i hvordan husholdninger, bedrifter og ledende samfunnsaktører spiller ulike roller i markedsøkonomi og ditt eget liv.
 • Principles of Microeconomics Dette faget tar for seg mikroøkonomiske teorier. Her lærer du om tilbud og etterspørsel, komparative fortrinn, inntektsfordeling, betalingsbalanse, valutakurser og mange andre nasjonale og internasjonal problemstillinger.
 • Personal Finance I løpet av dette faget skal du undersøke økonomiske problem som mange møter på på det private plan. Inneholdet i faget guider til å bli bedre innen områder som kredittkjøp, lån og vilkår, forsikringsalternativ og investeringer i akjser og obligasjoner.
 • Salesmanship Gjennom å kombinere prinsipper og teorier identifiserer dette faget de viktigste delene av salgsprosessen: hvordfor, hva, hvordan og når. Du utvikler dine evner til å finne potensielle kunder, starte salgsprosessen, presentere fordeler, overkomme hinder og få kunden til å kjøpe. Basert på visse kriterier kommer du også til å måtte fremføre en muntlig salgspresentasjon.
 • Advertising Dette faget introdusere markedsstrategier og anvendes for å nå oppsatte markedsmål. Du får blant annet lære deg hvordan du på best mulig måte kan vise frem produktene dine og lokke til kjøp. Områder som behandler er blnt annet val av media, kreative analyser, budsjettarbeid og metoder for å skape og måle effektive kampanjer. En del av undervisningen er å skape sin egen markedsføringskampanje.
 • Introduction to Customer Service Her får du grunnleggende kunnskap om og innsikt i nåværende trender i servicebransjen. Du vil analysere ekte bedrifte som har lykkes med å implementere gode kundeservicestrategier.
 • Introduction to Management Dette er et fag som tar for seg de mest grunnleggende prinsippene innen ledelse og bedriftsstyring. Stort fokus ligger på lederens rolle når det kommer til planlegging, organisasjon, bemanning og kontroll.
 • Principles of Supervision Gjennom dette faget lærer du mer om å lese og hvordan forholde seg til personale. Her skal du undersøke prosesser rundt planlegging og bemanning når det gjelder lederens rolle i det daglige arbeidet.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført IBS-intervju
 • Engelsk karaktersnitt på minst 4

Pakkepris og studiestøtte

ProgramstartProgramtypeProgramavgift (NOK)Lånekassen (NOK)*
Høst 2017Årsstudier159 800215 200
Høst 2017Semesterstudier112 400107 600

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

DETTE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

 • Skoleavgift (heltidsstudier)
 • Studieveiledning
 • Søknadsveiledning
 • Hjelp til visum
 • Hjelp til Lånekassesøknaden
 • Innkvartering i dobbeltrom første semester/quarter
 • Introduksjonsdager på skolen
 • IBS-representant på plass
 • Støtte under studietiden
 • Karakterer fra lærestedet
 • Diplom fra IBS
 • ANSA-medlemskap

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!