IBS Select: Crime Scene Technician, Broward College

SemesterProgramstartSøk senest
Høst 201701/08 2017
15/05 2017

På Broward College finnes utdanningen for deg som vil lære mer om lover, regler, kriminalitet og straff. Studer for å bli Crime Scene Technician og lære deg mer om politiutredninger og andre spennende deler av rettsvesenet.

Hvorfor skal du studere for å bli Crime Scene Technician?

I løpet av denne utdanningen lærer du deg om flere ulike deler av rettsvesenet. Du får blant annet med deg kunnskap om arbeidet på et åsted, og deler som å dokumentere, samle inn og bevare bevismateriell. Gjennom å studere ulike metoder og teknologier for du også forståelse for hvordan en etterforskning foregår.

Hva kan du gjøre etter endt utdanning?

Denne utdanningen gir deg et første innblikk i ulike deler av arbeider med lov og rett, med spesielt fokus på åsted, etterforskning og politiarbeid. Etter et år, med riktige fagvalg, kan du skilte med en sertifisering og kan slje deg videre til videreutdanningen og i fremtiden kan du kanskje jobbe som åstedstekniker eller kriminolog.

Eksempel på fag

Det er viktig å merke seg at om du ønsker et semester eller årsstudium med støtte fra Lånekassen må du ta fag på 2000-nivå (andreårsnivå) eller over. Noen av fagene innen dette fagområdet vil være på 1000-nivå (førsteårsnivå), og noen på 2000-nivå vil ha krav om at du har tatt fag på 1000-nivå tidligere (såkalte pre-requisites). Det betyr at om du vil være helt sikker på at du kan akkurat de fagene du ønsker er det ofte lurt å vurdere en toårig associategrad i stedet for årsstudium. Da vil du kunne ta fag på 100-nivå og får støtte av Lånekassen. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.

 • Criminal Investigation I løpet av dette faget studerer du hvordan politiavdelinger arbeider med etterforskning, og analyserer denne funksjonen i sammenheng til andre avdelinger. Fokuser ligger på å få forståelse for de prosedyrene og metodene som anvendes i etterforskningsprosessen. Du lærer deg blant annet metoder for å undersøke åsteder og bevare bevismateriale.
 • Introduction to Criminalistics Dette er et introduksjonfag som ser på de vitenskapelige aspektene av en etterforskning. Du lærer deg blant annet teknologier som brukes for å undersøke åsteder, samle inn og bevare bevismateriale, samt hvilke muligheter og begrensinger som finnes i et politilaboratorie.
 • Criminal Law Dette faget tar for seg ulike aspekt av strafferett. Du lærer deg mer om hvilke rettigheter og plikter tjenestemenn, vitner og mistenkte har.
 • Forensic Photography Her lærer du de nødvendige kunnskapene du trenger for å kunne dokumentere og fotografere åsteder og bevismaterial, ut ifra både tekniske og juridiske standpunkt.
 • Criminal Evidence and Court Procedures Et fag der du undersøker de reglene som eksistere når det gjelder arrestasjoner, bruk av fysisk makt, etterlysninger og arrestasjonsordre, presentasjon av bevismateriale, vitnemål og prosesser i rettssalen.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført IBS-intervju
 • Engelsk karaktersnitt på minst 4

Pakkepris og studiestøtte

ProgramstartProgramtypeProgramavgift (NOK)Lånekassen (NOK)*
Høst 2017Årsstudier159 800215 200
Høst 2017Semesterstudier112 400107 600

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

DETTE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

 • Skoleavgift (heltidsstudier)
 • Studieveiledning
 • Søknadsveiledning
 • Hjelp til visum
 • Hjelp til Lånekassesøknaden
 • Innkvartering i dobbeltrom første semester/quarter
 • Introduksjonsdager på skolen
 • IBS-representant på plass
 • Støtte under studietiden
 • Karakterer fra lærestedet
 • Diplom fra IBS
 • ANSA-medlemskap

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!