Environmental Studies, Antioch University

SemesterProgramstartSøk senest
Høst 201603/10 2017
31/07 2017
Vår 201703/04 2017
Lukket
Sommer 201705/07 2017
30/04 2017
Vinter 201803/01 2018
15/10 2017

Du som studerer miljøvitenskap får inngående kunnskap om økosystemene verden rundt, med fokus på de etiske, økonomiske og politiske spørsmålene som er i berøring med dem.

HVORFOR SKAL DU STUDERE MILJØVITENSKAP VED ANTIOCH?

Studier innen miljøvitenskap på Antioch University øker forståelsen din for globale, økologiske og sosiale prosesser, og gir deg viktig kunnskap innen observasjon, miljøplanlegging og policyutvikling. I løpet av utdanningen din vil det i stor grad fokuseres på å øke miljøbevisstheten din med utgangspunkt i et globalt perspektiv. De innovative undervisningsmetodene på studiestedet gjør at du får jobbe med faget også utenfor klasserommet samt innhente kunnskap gjennom praktiske øvelser.

HVA KAN DU GJØRE ETTER ENDT UTDANNING?

Bachelorprogrammet Environmental Studies på Antioch Universtiy kan være opptakten til arbeid med for eksempel miljøhelse, bevaring av naturressurser, miljøutdanning eller miljøstiftelser. Bransjen er i vinden, og interesseområdet ditt vil være førende for hvordan du kommer til å jobbe med miljøspørsmål i fremtiden. Du kan jobbe i staten, privat, eller for frivillige organisasjoner.

eksempler på klasser

Global Environmental Studies
Målet med dette faget er å gi deg kunnskap om jorden vår, fra det lokale til det globale. Gjennom forskjellige metoder studerer du økologi som vitenskap, og lærer deg mer om naturhistorien som finnes i for eksempel områdene rundt Santa Barbara. Faget belyser også viktige spørsmål som for eksempel global oppvarmning. I faget inngår en obligatorisk studietur som strekker seg over en dag.

Environmental Justice & Advocacy
I løpet av dette faget undersøker du grunnprinsippene i forbindelse med stiftelse av miljølag og annet arbeid som fremmer miljøvitenskap. Du utvikler en dypere forståelse for de utfordringene som ligger i miljørett gjennom å jobbe med casestudier hentet fra hele verden.

Marine Ecology
Dette faget er utformet for å gi deg et tverrfaglig perspektiv på marin vitenskap. Dette skjer gjennom å fokusere på blant annet organismer, økosystem og kommende problemer som havene våre kan støte på. Du undersøker havets ulike bestanddeler, som for eksempel virvelløse dyr, fisker, reptiler, åpne hav og dype hav.

Sustainable Business Practices
Her får du en dypere forståelse for bærbar utvikling og de utfordringene som både nyoppstartede og etablerte bedrifter opplever i dagens globale marked. Du studere viktige problemstillinger med utgangspunkt i miljø, etikk og kultur, og opparbeider forståelse for hvordan disse faktorene påvirker bærekraftig forretningsdrift. Fokuset vil i hovedsak ligge på refleksjoner omkring hvordan man bygger opp en miljøbevisst og bærekraftig virksomhet.

OPPTAKSKRAV

 • Generell studiekompetanse
 • IBS-intervju
 • Karakteren 4 eller høyere i engelsk, eventuelt TOEFL/IELTS

PROGAMAVGIFT OG STUDIESTØTTE

ProgramstartProgramtypeProgramavgift (NOK)Lånekassen (NOK)*
Høst 2016Studieår/tre quartersstudier224 600247 700
Vår 2017Studieår/tre quartersstudier224 600247 700
Sommer 2017Studieår/tre quartersstudier224 600247 700
Vinter 2018Studieår/tre quartersstudier224 600247 700

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

DETTE ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

 • Skoleavgift (heltidsstudier)
 • Studieveiledning
 • Søknadsveiledning
 • Hjelp til visum
 • Hjelp til Lånekassesøknaden
 • Innkvartering i dobbeltrom første quarter
 • Introduksjonsdager på skolen
 • IBS-representant på plass
 • Støtte under studietiden
 • Karakterer fra lærestedet
 • Diplom fra IBS
 • ANSA-medlemskap

 

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!