Mastergrad på Fisher College

På Fisher College kan du, som allerede har en bachelorgrad, også ta en mastergrad. Skolen tilbyr en Master of Business Administration (MBA) der du undervises av lærere med masse erfaring fra bedriftsvirksomhet og ledelse.

Hva innebærer en masterutdanning på Fisher College?

På Fisher College kan du ta en Master of Business Administration (MBA) der fokuset ligger på strategisk ledelse. Masterutdanningen er utformet slik at du skal kunne utvikle dine kunnskaper og ferdigheter for å avansere og ta enda på degg enda mer ansvar i karrieren din. Ferdighetene blir forbedret gjennom casestudier og praktisk arbeid. Sammen med studiekameratene dine får du anvende kunnskaper for å løste problem i et studiemiljø som ligger så nært det virkelige arbeidslivet som mulig.

Hvorfor skal du ta en mastegrad på Fisher College?

For å lykkes i karrieren din må du både ha kunnskap og handlingsevne. Det rekker ikke å ha memorisert en teori eller metode, for å bli en god leder må du kunne anvende kunnskapen i praksis. MBA-programmet på Fisher College er utformet slik at du skal lett kunne koble sammen teori med praksis.

Lærere med erfaring

Lærerene som underviser på Fisher College har selv relevant arbeidserfaring innenfor deres respektive arbeidsområder. Mange har arbeidet i høye posisjoner innen flere ulike bedriftsområder og virksomheter. De bidrar med å gi deg en nær tilknytning til dagens arbeidsmarked og hvordan på best mulig måte bruke dine teoretiske kunnskaper i den virkelige verden.

Eksempel på fag

 • Management, Teamwork and Empowerment I løpet av dette faget studerer du aktuelle spørsmål omkring muligheter og utfordringer med å lede ulike organisasjoner. Gjennom teori og praktisk arbeid, både individuelt og i gruppe, fordyper du forståelsen din for lederrollen og dens ansvarsområder og oppgaver. Du kommer til å lære om teambuilding, coaching, forhandling og konfliktløsning. Faget avsluttes med at gjør en selvvurdering, for å fundere over dine ferdigheter og klargjøre hva du må jobbe med mer for å lykkes som leder.
 • Leading Organizational Change I dette faget skal du analysere hva som utgjør effektiv ledelse. Fokuset ligger på å studere virksomheter i foranding, og du lærer deg blant annet å vurdere og velge metoder og prosesser innen omorganisering. Du kommer også til å analysere typiske konfliktsituasjoner som kan oppstå i en forandringsprosess og lærer deg hvordan håndtere disse. Gjennom casestudier, dine og andre studenters erfaringer og andre aktive undervisningsmetoder utvikler du dine lederevner.
 • Decision-Making Analysis Methods for Managers I løpet av dette emnet utvikler du dine evner til å vurdere og organisere informasjon utifra statistiske analyser. Du kommer til å møte på ulike scenario der du skal analysere situasjonen og utarbeide en handlingsplan. Sammen med studiekameratene dine skal du presentere rapporter basert på kvantitativ data og også gi anbefalinger på hvordan følge opp informasjon. Gjennom og gi og få feedback på øvelsene trener du også din kritiske tenkemåte.
 • Global Economics and Managerial Decision MakingDette faget inneholder mikro- og makroøkonomi og kobler disse konseptene til bedriftledelse. Inneholdet i faget strekker seg fra global økonomi, klassiske teorier og samfunnets og politikkens innvirkning på en nasjons økonomiske system. Du studerer og sammenligner ulike økonomiske system og undersøker global handel og valutasystemet. Kunnskapen du erverver deg lar deg løse økonomiske problem som kan oppstå og lærer deg å skape strategier for holdbar økonomisk vekst.
 • Strategic Human Resource Management and Labor Relations Her får du innblikk i spørsmål omkring human resources i sammenheng med strategisk planlegging. Du får også innblikk i ulike utfordringer som dukker opp for arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel arbeid med fagforeninger, kollektivforhandlinger og lønnsforhandlinger. Gjennom rollespill i klasserommet utvikler du dine analytiske evner og prøblemløsningsstrategier. Du kommer også til å presentere et vitenskapelig forskningsprosjekt innen human resource-området.

Opptakskrav og viktig informasjon

 • Bachelorgrad
 • MBA’en din inkludere 16 ulike fag
 • Om du allerede har en bachelor innen business trenger du bare 12 fag
 • Hvert fag koster USD 1 7 80
 • Ingen krav til TOEFL-test
 • Ikke alltid nødvending med GMAT (ta kontakt for mer informasjon)

Kostnad og støtte

*Beløpet er basert på Lånekassens utbetalinger for forrige studieår

For mer informasjon om mastegrader:

Book studieveiledning
Kontakt oss

Meld din interesse

Vil du vite mer om studier i utlandet med IBS?

Fyll ut interesseskjemaet, så kontakter vi deg. Legg gjerne ved en beskjed om du har spesielle spørsmål du vil ha svar på. Vi ser frem mot å hjelpe deg!

Bestill informasjon

Vil du få mer informasjon tilsendt?

Her kan du bestille en informasjonspakke. Du får den tilsendt i posten og inneholder blant annet brosjyre, prisliste og utdanningsguide – og skulle du ønske mer spesifikk informasjon er det bare å skrive det inn i kommentarfeltet!