International Business, University of the Sunshine Coast

International Business

När vill du börja?
KursstartAnsök senast
Höst 201520/7 2015Stängt HT15
Vår 201622/2 201615/12 2015

 

Att studera International Business passar perfekt för dig som i framtiden vill ha möjligheten att ha hela världen som din arbetsplats. Du får en djupare förståelse för affärsverksamhet ur ett internationellt perspektiv, och din utlandserfarenhet är en extra merit för dig.

 

Varför ska du studera international business?

International Business passar dig som är nyfiken på omvärlden. Utifrån ett internationellt perspektiv studerar du grundläggande teorier som hjälper dig förstå hur viktigt det är att ha kunskap om olika kulturer. Under utbildningen lär du dig också hur du driver framgångsrik affärsverksamhet. Du har några obligatoriska kurser, och några valbara. De valbara kurserna ger dig möjlighet att fördjupa dig i just ditt intresse.

 

Vad kan du göra efter utbildningen?

Att studera International Business ger dig breda arbetsmöjligheter i framtiden. Dina framtida arbetsområden kan röra exempelvis internationell ekonomi, marknadsföring, inköp, försäljning eller entreprenörskap. Denna ettåriga utbildning är också en bra språngbräda för vidare studier inom området. Du som vill ta en akademisk examen kan studera vidare på University of The Sunshine Coast och efter totalt tre års studier uppnå en bachelor’s degree.

Läs mer om att ta en bachelor’s degree.

 

Exempel på kurser

 • Management and Organisational Behaviour Kursen utvecklar förståelsen för de viktigaste delarna och strategierna inom ledarskap samt vikten av ledarskap i en organisation. Kursen tar bland annat upp principer för uppbyggnaden av en organisation, strategier för att skapa motivation samt förståelse för vikten av gruppkänsla inom en organisation.
 • Principles of International Business (obligatorisk) Utforskar den internationella affärsmiljön och förmågan att förstå strategier för internationalisering och de operativa beslut som väntar chefer för företag som är verksamma på internationell nivå.
 • Introduction to Economics Introduktion av de tre huvudområdena inom ekonomi: mikroekonomi, makroekonomi och internationell ekonomi. Kursen är en bas för framtida studier inom ekonomi, annan samhällsvetenskap, näringsliv och handel, men ger också en inblick i det ekonomiska tänkandet som kan hjälpa alla att förstå hur politiska beslut påverkas av ekonomin.
 • Cross-Cultural Management (obligatorisk) Denna kurs hjälper studenterna att förstå grunden för hur företag från andra kulturer jobbar. Studenterna får analysera sina egna kulturella antaganden, andras kulturella beteende och lära sig att hantera kulturella skillnader som uppstår på arbetsplatsen.
 • Introduction To Marketing Introducerar vikten av marknadsföring för organisationer. Du kommer bland annat att utveckla din förståelse för marknadsföring, hur man organiserar marknadsföringsmöjligheter och marknadsundersökningar, och lära dig att välja marknad och göra prognoser för efterfrågan av produkter.

 

Behörighetskrav

 • Allmän behörighet för högskolestudier
 • Avklarad IBS-intervju
 • Lägst betyg VG/C i engelska A/steg 5 eller B/steg 6

 

Kursavgift och studiemedel

Kursavgift 2015/2016Belopp du kan få från CSN*
SEK 155 400SEK 223 670

*Beloppet är baserat på fullt studiemedel under ett års studier. Läs mer om CSN här. För dagsaktuella belopp se CSN:s hemsida.

 

I kursavgiften ingår

 • Skolavgift (heltidsstudier)
 • Boende första terminen
 • Studierådgivning och pre departure-möte
 • Introduktionsvecka på skolan
 • IBS välkomstmöte och Playdate
 • IBS-representant på plats
 • Betyg från USC
 • Diplom från IBS
 • IBS examenslunch
 • Medlemskap i IBS Connect

 Intresseanmälan

Vill du veta mer om utlandsstudier med IBS?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Lämna gärna ett meddelande om du har specifika frågor du vill ha svar på. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Läs mer här

 Beställ broschyr

Beställ utbildningskatalogen för 2015/16!

Här kan du beställa vår nya katalog för läsåret 2015/16. Få den hemskickad, helt kostnadsfritt, i brevlådan och ta dig tid att bläddra igenom precis när och var du vill.

Läs mer här